Nödskyltar - Brandexperten

Nödskyltar

En nödskylt är en grön skylt med vit text som används för att lokalisera hjälpmedel eller första hjälpen utrustning. För att minimera skadan vid en nödsituation är tiden av yttersta vikt. Det är därför viktigt att använda sig av nödskyltar eller första hjälpen skyltar för att tydligt markera var hjälpmedel finns. Här hittar du nödskyltar för att markera var hjärstartare, första hjälpen kit eller ögondusch finns. Genom att tydligt markera upp med skyltar så kortar du ner tiden och minimerar skadan när olyckan är framme. 

Nödskylt Hjärtstartare dubbelsidig A4 plast Nödskylt Hjärtstartare dubbelsidig A4 plast

Placering av nödskyltar

I nödsituationer är tiden av högsta vikt för att minimera skada. Nödskyltar ska alltid vara placerade så att de är väl synliga och lätta att upptäcka även vid en stressad situation. Tänk noga över placeringen och se till att nödskylten är synlig även på avstånd för att säkerställa att första hjälpen utrustning och hjälpmedel snabbt går att hitta om olyckan är framme. Alla våra nödskyltar följer Arbetsmiljöverkets skrift gällande arbetsplatsen utformning (AFS 2020:1).