Automatiska Sprinklerbehållare - Brandexperten

Automatiska Sprinklerbehållare

Punktsprinklern är ett effektivt och tillförlitligt brandskydd för mindre rum och som punktskydd.

Det är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till konventionella sprinkler- och släcksystem. Projektering och installation är enkel eftersom det inte krävs rördragning, strömmatning eller anslutning till vattennät.

Typiska användningsområden är förråd för brandfarlig utrustning, soprum och andra mindre utrymmen. Den används också för skydd av brandfarliga processer och maskiner inom industrin.

Punktsprinkler 6 lit Forrex 68° C Punktsprinkler 6 lit Forrex 68° C
Punktsprinkler 2 kg pulver 68° C Punktsprinkler 2 kg pulver 68° C
Punktsprinkler 10 kg pulver 68° C Punktsprinkler 10 kg pulver 68° C
Punktsprinkler 6 kg pulver 68° C Punktsprinkler 6 kg pulver 68° C
Punktsprinkler 10 lit Forrex 68° C Punktsprinkler 10 lit Forrex 68° C
Punktsprinkler 4 kg ABC-pulver 68° C Punktsprinkler 4 kg ABC-pulver 68° C