ADR Väskor - Brandexperten

ADR Väskor

För fordon som transporterar farligt gods finns krav på att bland annat brandsläckare ska medföras. Utöver brandsläckare bör även ADR utrustning finnas i alla fordon som transporterar farligt gods. En ADR väska innehåller alltid utrustning för personligt skydd men kan också innehålla utrustning för att säkra olycksplatsen och begränsa skadan på miljön. 


Dafo ADR Väska modell 1 skyddsutrustning Dafo ADR Väska modell 1 skyddsutrustning