Brandavskiljande displayskåp - Brandexperten

Brandavskiljande displayskåp

Här hittar ni Brandexpertens sortiment av produkter utvecklade för förvaring eller exponering av brandfarlig vara, så som brandfarlig vätska, gas, aerosoler, kemikalier, syror, litiumbatterier och liknande.

Den dagen ni drabbas av en brand, avskiljer våra skåp de brandfarliga vätskorna och aerosolerna från själva branden så att de inte bidrar till ett okontrollerat och mycket farligt brandförlopp. Genom att avskilja de brandfarliga varorna från branden, bidrar skåpen till en säker evakuering av kunder och personal samt förbättrar möjligheterna till en kontrollerad släckning och därmed minskade skador på fastigheter.

Brandavskiljande skåp modell SGS 210 Brandavskiljande skåp modell SGS 210
Brandavskiljande skåp modell SGS 330 Brandavskiljande skåp modell SGS 330
Brandavskiljande skåp modell SGS 460 Brandavskiljande skåp modell SGS 460
Brandavskiljande skåp modell SGS 990 Brandavskiljande skåp modell SGS 990
Brandavskiljande skåp modell SGS 990 FAT Brandavskiljande skåp modell SGS 990 FAT

För att få rätt exponering av de brandfarliga varorna rekommenderar vi starkt att ni kompletterar ert brandavskiljande displayskåp med vår kraftfulla LED belysning. Den består av två LED-stripes snyggt monterade längs med hela höger- respektive vänster sida. Belysningen ger ett klart och starkt sken jämt fördelat över hela skåpet vilket gör att de brandfarliga varorna som vi vill sälja lyfts fram på ett till och med bättre sätt än varorna som står fritt på hyllorna. Kablar och transformator ligger dolda bakom täckplåtar vilket också ger ett rent och snyggt intryck.