Koldioxidsläckare - Brandexperten

Koldioxidsläckare

Vad används en Koldioxidsläckare till?

En brandsläckare med koldioxid som släckmedel är avsedda för släckning av brand i vätskor, gaser och i elektrisk utrustning. Den tränger in i de mest svåråtkomliga utrymmen t ex runt en motor eller i ett elskåp. Eftersom släckning med koldioxid ger en ren släckning är dessa släckare särskilt lämpliga för användning i miljöer som kök, laboratorier, ställverk, finmekanisk industri, datorer och elutrustning.

Koldioxid släcker genom att hålla syret borta från branden (kvävning). Den verkar också genom en kemisk process kallad negativ katalys vilket avbryter förbränningsprocessen. Den kylande effekten bidrar också delvis till släckningen av branden. Läs mer om våra brandsläckare här

Koldioxid som släckmedel

Koldioxid är en kondenserad gas i släckaren som utgör både släckmedel och drivgas. Man kan därför säga att koldioxidsläckaren är tryckladdad. Det innebär att släckmedlet kommer omedelbart när utlösningshandtaget påverkas. Gasen är komprimerad till ett arbetstryck av 58 bar vid 20°C, detta ställer stora krav på materialen i behållare och ventiler. Koldioxid är en färglös och giftfri gas, tyngre än luft (ca 1,5 gånger). Koldioxidsläckare kan användas mot brinnande vätskor t ex bensin och olja, plast, gas, och elektrisk utrustning.

Väggfäste för pulver- och skumsläckare Väggfäste för pulver- och skumsläckare
Brandsläckare KC 5 BX Brandexperten Brandsläckare KC 5 BX Brandexperten
Dafo KS 2 SBS  2kg CO2 koldioxidsläckare Dafo KS 2 SBS  2kg CO2 koldioxidsläckare
Brandsläckare koldioxid 5kg kromaterad Brandsläckare koldioxid 5kg kromaterad
Brandsläckare koldioxid 5 kg vit behållare Brandsläckare koldioxid 5 kg vit behållare
Väggkrok Gloria för 2 kg koldioxidsläckare Väggkrok Gloria för 2 kg koldioxidsläckare
Väggkrok Gloria för 5-6 kg koldioxidsläckare Väggkrok Gloria för 5-6 kg koldioxidsläckare