Miljöbrandsläckare - Brandexperten

Miljöbrandsläckare

Effektivt brandskydd med mindre miljöpåverkan. I vårt miljösortiment erbjuder vi effektiva skumsläckare som ger ett miljövänligare brandskydd.

Den nya brandsläckaren X-Fog från CGS ersätter dagens skumbrandsläckare och möter högt ställda miljökrav. X-Fog är som det enda högeffektiva, vätskebaserade släckmedlet på marknaden helt tensidfritt vilket gör ett byte bort från både PFAS (flourtensider) såväl som andra tensider enkelt. Det nya släckmedlet är noga testat av räddningstjänsten och finns tillgängligt i behållare om 6 och 9 liter.

CGS 9 liter X-Fog handbrandsläckare CGS 9 liter X-Fog handbrandsläckare
CGS 6 liter X-Fog handbrandsläckare CGS 6 liter X-Fog handbrandsläckare