Brandlarm

Brandlarmcentraler övervakar flera sektioner kontinuerligt för både avbrott och kortslutning. Centralerna styr t.ex. larmsändare, branddörrstängning och andra larmdon. Ett brandlarm hindrar inte att en brand uppstår men kan vara avgörande för hur effektiv utrymningen eller släckinsatsen blir och hur stor skada som uppstår. Vid ett tidigt larm kan det räcka med en handbrandsläckare för att släcka och personer hinner utrymma innan risk för personskada uppstår. En brandlarmanläggning kan vara heltäckande och då övervakas samtliga rum i byggnaden. Alternativt kan larmet utformas som delskydd och då kan t.ex. enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas.