Utrymningshjälpmedel

Vid en brand eller olycka är det extra viktigt att alla personer med rörelsehinder eller skador får den hjälpen de behöver för att kunna utrymma.