Vätskesläckare - Brandexperten

Vätskesläckare

Vätskesläckare är tillverkade för att ha hög släckeffekt mot A-bränder och samtidigt ha så liten miljöpåverkan som möjligt. A-bränder är den gemensamma benämningen på bränder i fasta material som normalt bildar glöd. Sådana material är t ex trä, tyg, plaster, papper eller bildäck. Vätskesläckaren är helt fri från fluortensider. Brandsläckare vätska är idealiska för inomhusanvändning där man vill undvika nedskräpningen med pulver. Vätskesläckmedlet släcker och kyler det brinnande ämnet och ligger sedan kvar som skydd mot återantändning.

Läs mer här om våra vätskesläckare.

Brandsläckare vätska 9 lit med vit behållare Brandsläckare vätska 9 lit med vit behållare

Släckeffekt vätskesläckare

Effektivitetsklassen beskriver hur stor brand av olika typer brandsläckaren kan klara av att släcka.
Vätskesläckmedel släcker följande bränder:

A – Glödbrand, brand i porösa material som trä, textil och papper.

Vätskesläckare för bränder i fasta material

Vätskesläckare har hög släckeffekt och används vid bränder i fasta material. Exempel på material där en vätskesläckare kan användas är trä, plast, tyg och papper (A-bränder). Vätskesläckare släcker och kyler ner det brinnande ämnet utan att skräpa ner, vilket gör vätskesläckaren till ett idealiskt val vid inomhusbränder. Vätskesläckmedlet fungerar också som ett skydd mot återantändning. I vårt sortiment av vätskesläckare hittar du effektiva släckare som uppfyller miljöinstitutets krav. 

Placering och användning av vätskesläckare

Släckmedlet i vätskesläckare består av vatten som är trycksatta med kvävgas. Det förenklar efterarbetet och saneringen men det innebär också att man behöver förvara vätskesläckare frostfritt då släckmedlet är frostkänsligt. Vid förvaring utomhus i minusgrader behöver man använda sig av frostskyddade vätskesläckare.  Vid användning av en vätskesläckare är det viktigt att rikta vätskan så att det täcker det brinnande ämnet. Vid brand i elektrisk utrustning bör man först och främst se till att sladden är utdragen då vatten är elektriskt ledande. Det finns även vätskebrandsläckare som är godkända för brand i elektrisk utrustning upp till 1000 v.