Fettbrandsläckare - Brandexperten

Fettbrandsläckare

Fettbränder kan vara svåra att släcka då matfett brinner vid mycket höga temperaturer och självantänder efter släckning om inte rätt släckmedel används vid bekämpning. Fettbrandsläckare är framtagna speciellt för att effektivt bekämpa bränder i matfett och matolja. Investera i en fettbrandsläckare till ditt restuarang- eller storkök för att minimera risken för personskador och vidare spridning vid en eventuell brand. 


Fettbrandsläckare 6 liter Dafo FPDP 6 Fettbrandsläckare 6 liter Dafo FPDP 6

Fettbrandsläckare för effektiv bekämpning av fettbränder i kök

Hälften av alla bränder på restauranger startar i köket. Det är inte ovanligt att orsaken är fett eller matolja som brinner i fritös eller på stekbord. Bränder i fett eller olja är svåra att släcka och för att återantändning inte ska ske behöver fettet kylas ner av släckmedlet. Alla kök som har fritöser, stekbord eller annan utrustning där stora mängder olja eller matfett förekommer bör därför utrustas med fettbrandsläckare. Fettbrandsläckare är effektiva mot fettbränder och hindrar återantändning. För släckning av fettbränder rekommenderas skumsläckare med ABF-brandklassning. ABF släckare är effektiva mot bränder i fasta material (A-bränder), vätskor (B-bränder, samt bränder i fett och olja (F-bränder). 

Släckmedel avsett för fettbrand

Brinnande fett har en temperatur på ca 400 grader och självantändning sker vid 330 till 350 grader. Släckmedlet behöver kyla ner och ligga kvar på fettytan för att förhindra återantändning. För att lösa detta har man tagit fram en kaliumbaserad saltlösning som reagerar kemiskt med matfettet och ger en effektiv släckeffekt enligt punkter nedan:

Detta släckmedel har fått symbolen F vilket innebär att släckaren är provad och godkänd för brand i matolja.