Litiumbrandsläckare

Användning av litiumbatterier blir allt vanligare. Batterierna har hög effekt i förhållande till vikt och volym. De användas därför i datorer, verktyg, fordon och en mängd andra vardagsprylar. Batterierna är brandfarligare än andra batterityper eftersom elektrolyten är lösningsmedelsbaserad och brännbar.

Läs mer om brand i litiumbatterier på Brandexperten.se

Användningsområden för dessa brandsläckare kan till exempel vara; industri, butiksverksamhet, offentlig verksamhet, mekanisk verkstad, bostäder, lagerlokaler, flygplatser, hamnar, återvinningsstationer, sjukhus, batteriinsamling etc.