Tillbehör Brandsläckare

Brandskåp

I vissa miljöer finns behov att skydda brandsläckaren extra. Till exempel på fartyg, fordon, industrier och trafikerade hamnar. Brandskåpen passar brandsläckare från 9-12kg 

Skyltar

Glöm inte att allt brandredskap skall märkas upp med varselskyltar. Skyltstorleken ska anpassas till siktavstång och belysning.


Alla brandredskap skall märkas upp med varselskyltar. Skyltning skall ske enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2008:13

Skyltar och signaler. I denna anges hur skyltarna skall se ut. Symbolerna är i många fall utformade enligt gemensamma europeiska bestämmelser. Skyltstorleken ska anpassas till siktavstång och belysning.