Rökluckor

Rökluckor används för att vid brand evakuera rök ifrån trapphus, butiker, lagerlokaler och liknande. Syftet är att sänka temperaturen, minska rökskadorna och förhindra brandspridning. Brandexperten levererar nya luckor, renoverar äldre rökgasluckor och byter ut gamla och skadade luckor till nya och moderna brandgasventilatorer.

För inte om rökluckor/brandgasventilatorer