Pulversläckare

Pulversläckaren den mest mångsidiga av släckare. Den ger ett utmärkt brandskydd och är det enda släckmedel som är klassat för både A, B och C-bränder. Släckarna är köldbeständiga och kan vara placerade utomhus även vintertid. Pulversläckaren bör placeras på synlig plats i anslutning till entré eller annan utgång. Bra användningsområden är i hemmet, bilar, båtar, husvagnar, och industrier. 

Läs mer här om våra pulversläckare.


Pulversläckare - Effekt

Effektivitetsklassen beskriver hur stor brand av olika typer brandsläckaren kan klara av att släcka.
Pulversläckare innehåller ABC-pulver släcker dessa bränder:
A – Glödbrand, brand i porösa material som trä, textil och papper.
B – Brand i vätskor och oljor.
C – Gasbrand.
De pulversläckare som har bäst släckeffekt har märkningen 55A 233BC som är ett mått på det test den genomgått.
Märkningen 55A betyder ett provbål med staplade trästavar som är 5,5 meter långt. 233B betyder ett fat med en viss
mängd brandfarlig vätska och en bestämd diameter. Bokstaven C i effektivitetsklassen innebär att släckaren även kan användas
vid bränder i gas.