Skumsläckare - Brandexperten

Skumsläckare

Skumsläckare är tillverkade för att ha hög släckeffekt mot både A och B-bränder och samtidigt ha så liten miljöpåverkan som möjligt. A-bränder är den gemensamma benämningen på bränder i fasta material som normalt bildar glöd. Sådana material är t ex trä, tyg, plaster, papper eller bildäck. B-bränder, står för brand i brännbara vätskor såsom bensin, diesel eller liknande. Brandsläckare skum är idealiska för inomhusanvändning där man vill undvika nedskräpningen med pulver. Skumsläckmedlet släcker och kyler det brinnande ämnet och ligger sedan kvar som skydd mot återantändning.

Läs mer här om våra skumsläckare.


Brandsläckare Brandexperten skum 9 liter Brandsläckare Brandexperten skum 9 liter
Brandsläckare skum 6 liter högeffektskum Brandsläckare skum 6 liter högeffektskum
Brandsläckare skum 9 liter rostfri Dafo Brandsläckare skum 9 liter rostfri Dafo
Brandsläckare skum 9 lit med vit behållare Brandsläckare skum 9 lit med vit behållare

Släckeffekt skumsläckare

Effektivitetsklassen beskriver hur stor brand av olika typer brandsläckaren kan klara av att släcka.
Skumsläckmedel släcker följande bränder:

A – Glödbrand, brand i porösa material som trä, textil och papper.
B – Brand i vätskor och oljor.

Skumsläckare för bränder i fasta material

Skumsläckare har hög släckeffekt och används vid bränder i fasta material. Exempel på material där en skumsläckare kan användas är trä, plast, tyg , papper (A-bränder) eller vid brand i brännbara vätskor (B-bränder) som bensin eller diesel. Skumsläckare släcker och kyler ner det brinnande ämnet utan att skräpa ner, vilket gör skumsläckaren till ett idealiskt val vid inomhusbränder. Skumsläckmedlet fungerar också som ett skydd mot återantändning. I vårt sortiment av skumsläckare hittar du effektiva släckare som uppfyller miljöinstitutets krav. 

Placering och användning av skumsläckare

Skumbrandsläckare innehåller släckmedel som till stor del består av vatten. Det förenklar efterarbetet och saneringen men det innebär också att man behöver förvara skumsläckare frostfritt då släckmedlet är frostkänsligt. Vid förvaring utomhus i minusgrader behöver man använda sig av frostskyddade skumsläckare.  Vid användning av en skumsläckare är det viktigt att rikta skummet så att det täcker det brinnande ämnet. Vid brand i elektrisk utrustning bör man först och främst se till att sladden är utdragen då skum och vatten är elektriskt ledande. Det finns även skumbrandsläckare som är godkända för brand i elektrisk utrustning upp till 1000 v.