Skumsläckare

Skumsläckare är tillverkade för att ha hög släckeffekt mot både A och B-bränder och samtidigt ha så liten miljöpåverkan som möjligt. A-bränder är den gemensamma benämningen på bränder i fasta material som normalt bildar glöd. Sådana material är t ex trä, tyg, plaster, papper eller bildäck. B-bränder, står för brand i brännbara vätskor såsom bensin, diesel eller liknande. Skumsläckare är idealiska för inomhusanvändning där man vill undvika nedskräpningen med pulver. Skumsläckmedlet släcker och kyler det brinnande ämnet och ligger sedan kvar som skydd mot återantändning.

Läs mer här om våra skumsläckare.