Sundström Flykthuva SR 77-3 brand och kem

  • 2 900 SEK exkl moms

Flykthuva med filter för utrymning vid brand eller kemikalieolyckorSR 77-3 är ett filtrerande andningsskydd i kombination med huva för användning vid utrymning

I lager.
Artikelnummer: 491

Flykthuva med filter för utrymning vid brand eller kemikalieolyckor

SR 77-3 är ett filtrerande andningsskydd i kombination med huva för användning vid utrymning under brand och vid kemikalieolyckor. Huvan är baserad på Sundströms halvmask i silikon som är monterad i en huva tillverkad av flamtåligt och kemikaliebeständigt material.

Huvorna är vakuumförpackade i en aluminiumpåse. Huvan kan snabbt och enkelt tas på utan föregående justering. Huvan finns i två storlekar och passar de flesta vuxna och tonåringar. Huvan är utrustad med gasfilter SR 331-2 ABEK1-CO och partikelfilter SR 510 P3.

Filterkombinationen skyddar mot kolmonoxid och andra giftiga gaser och partiklar som kan bildas vid brand och dessutom mot följande typer av gaser: A1, organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. B1, oorganiska gaser och ångor, t ex klor, svavelväte och cyanväte. E1, sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte. K1, ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin.

Teknisk data

Användningstemperatur-20 – +55° C
FärgGul
Förpackningsstorlek160 × 150 × 210 mm
Förvaringstemperatur-20 – +55° C
GodkännandeEN 14387:2004 + A1:2008, EN 403:2004
Lagringstid10 år