Skyltar & Markeringar

Brandskyltar I vårt sortiment av brandredskapsskyltar finns olika storlekar och kvaliteter. Skyltarna finns i de flesta fall i såväl APET-plast som aluminium. Valet är ert beroende på användningsområde och prisklass. Vanligast är att använda plast inomhus och aluminium utomhus. Vi har också de vanligast förekommande symbolerna på självhäftande dekal. Notera att en del av brandredskapsskyltarna också finns som efterlysande.

Skyltarna följer Arbetsmiljöverkets skrift för skyltning (2008:13 Skyltar och signaler)

Efterlysande skyltar Skyltarna finns i de flesta fall i såväl APET-plast som aluminium. Valet är ert beroende på användningsområde, prisklass och hållbarhetskrav. Aluminiumskyltarna laddar snabbare, har längre efterlysande effekt och kan upplevas lysa starkare än de i plast. 

Vatten skylt
68 kr
Brandfilt
49 kr