Tillgänglighet

Våra taktila skyltar med brailleskrift har standardiserade och lätt igenkännbara symboler/pictogram. Såväl pictogram som text och brailleskrift är taktilt, hörnen rundade och sidorna fasade. Levereras antingen med tejpad baksida eller med fyra hål.


Hos Brandexperten hittar du ett sortiment med skyltar och markeringar som ökar tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning som är ett sätt att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i offentliga miljöer eller på allmänna platser. Taktila skyltar med punktskrift, relieftext och taktila symboler är exempel på hur viktig information blir tillgänglig för fler.

Trappor och nivåskillnader behöver kontrastmarkeras så att dessa lätt kan uppfattas för personer med synnedsättning eller andra handikapp. Trappor skall kontrastmarkeras på översta och nedersta steget i varje trapplopp.